Назад

myPR - Разискват проект на Директива за електронно фактуриране на обществените поръчки


 • Разискват проект на Директива за електронно фактуриране на обществените поръчки


  Заместник-председателят на БТПП Георги Стоев участва в заседание на работната група към Европейския парламент за Представяне на проект на Директива относно електронното фактуриране в областта на обществените поръчки - поредна стъпка към въвеждането на изцяло електронни обществени поръчки и електронно правителство в Европа.
   
  В рамките на заседанието, в което участва и заместник-председателят на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) Морис Джейн, отговаряща за комуникацията, бяха обменени и мнения относно външната и вътрешната комуникационна стратегия на ЕИСК. Приети бяха и становища по:
  представено предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно съпоставимостта на таксите по платежните сметки, прехвърлянето на платежни сметки и достъпа до платежни сметки за основни операции;

  Линк

Назад