Назад

CROSS - Участие на БТПП в работна група на Министерството на финансите


 • Участие на БТПП в работна група на Министерството на финансите


  /КРОСС /Проведе се второ заседание на сформираната по предложение на Министерството на финансите работна група, която обсъжда мерките, заложени в последния вариант на Плана за действие за намаляване на административната тежест на бизнеса, повишаване на бюджетните приходи и подобряване дейността на приходните агенции.
   
  БТПП представи своите предложения, които предварително бяха съгласувани с членовете на Палатата и които съответстват на приетите от УС на БТПП приоритети за подобряване на бизнес средата.
   
  В рамките на заседанието бе дискутирана темата за единната платежна сметка и единното платежно нареждане. Дебата по темата ще продължи на следващото заседание, когато ще бъдат представени и обсъдени конкретни предложения за усъвършенстване на системата.
   
   

  Линк

Назад