Назад

myPR - Среща между представители на GS1 България и GS1 Австрия


 • Среща между представители на GS1 България и GS1 Австрия


  От 15 до 17 юли в град Поморие се провежда среща между представители на GS1 България и GS1 Австрия. В срещата участват Цветан Симеонов, председател на БТПП и председател на Бюрото на GS1, Христо Содев, изпълнителен директор на GS1 България, членове на Бюрото на GS1 България и експерти.
  От австрийска страна организацията е представена от Грегор Херцог, изпълнителен директор на GS1 Австрия и Михаел Валтер, член на Борда на GS1 Австрия.
  Това е втората среща в рамките на програмата за менторство. Първата се проведе в Австрия през януари 2012 г.
  Основната цел на тези срещи е обмяната на опит за дейността по приложение на стандартите GS1.
  Основни теми от програмата са:
  · Напредъка по въвеждане на GS1 DataBar за маркиране на стоки с променливи тегла и хранителни продукти, за осигуряване на по-добър контрол на качеството на продуктите и проследимост.
  · Внедряването на логистични етикети по стандартите GS1 върху палетите, доставяни в търговските вериги, за да се осигури по-бързо приемане на стоката, следене на наличностите и проследимост на продуктите.
  · Приложение на стандартите в здравеопазването за осигуряване по-голяма безопасност на пациентите.
  · Мобилни приложения, базирани на стандартите за предоставяне на качествена информация на крайните потребители и улесняване на процеса на пазаруване
  · Примери за приложение на стандартите в публичната администрация.
  По време на срещата Христо Содев представи проект на GS1 България, който има за цел да обнови базата данни за членовете на организацията и разработването на нови приложения в полза и за удобството на потребителите на стандартите GS1 в България.

  Линк

Назад