Назад

Възможности за развитие на двустранните търговско – икономически отношения България – Либия


 • Възможности за развитие на двустранните търговско – икономически отношения България – Либия


  Представители на ръководството на Международния институт за сигурност и сътрудничество Румен Петков и Атанас Терзобалиев посетиха БТПП и се срещнаха с председателя на Палатата Цветан Симеонов.
   
  Целта на работната среща беше обсъждане на успешно приключилото посещение на ръководството на Института в Либия по покана на Министерството на вътрешните работи на северноафриканската страна.
   
  Румен Петков предостави подробна информация относно възможностите за развитие на двустранните отношения България – Либия. Дискутирани бяха най - неотложните мерки, в т.ч. запознаване и информиране на българския бизнес с възможностите за инвестиции в страната, а именно в областта на строителство и инфраструктура, здравеопазване, обучение и сигурност.
   
  Цветан Симеонов констатира застоя във взаимоотношенията с Либия и определи като важна и необходима бъдеща среща с представители на посолството на Либия в България с цел запознаване на българския бизнес със съществуващите разпоредби и законови норми в северноафриканската държава.
   
  Изхождайки от традициите във взаимоотношенията с Либия и ситуацията в момента, БТПП определи необходимостта от активизиране на двустранните отношения не само на държавно равнище, но и чрез подкрепата на неправителствените организации. 

  Линк

Назад