Назад

Семинар в БТПП показа на 60 фирми как да бъдат иновативни и да финансират идеите си


 • Семинар в БТПП показа на 60 фирми как да бъдат иновативни и да финансират идеите си


  В БТПП се състоя семинар на тема „Как да бъдем иновативни?“, организиран от Министерство на икономиката и енергетиката и Българската търговско-промишлена палата, които са домакини на мрежата Enterprise Europe Network*.
   
  Участниците в семинара, сред които – представители на 60 фирми, бяха запознати с инструменти за управление на иновациите в предприятията, финансови инструменти за подкрепа на предприемачеството и предоставяне на първоначално финансиране. Бяха разясни разликите между дългово и дялово финансиране на компаниите и представени възможностите за финансиране на бизнеса чрез фонда за рисков капитал Jeremie и мецанин фонда Jeremie, както и условията на българските банки, предлагащи кредити по програмата за нисколихвено финансиране.
   
  Подробно бяха представени и възможностите пред българските МСП за интернационализация, предоставяни от Агенцията за насърчаване на малките и средни предприятия, а именно информационно-консултантски услуги, обучения и промоционални дейности. Участниците във форума се запознаха и с Инициативата ЕВРИКА и съвместната програма “Евростарс”, по която в България се финансират научно-изследователска и развойна дейност и иновациите.  От  2014 г. по тази програма ще се набират нови проектни предложения.
   

  Линк

Назад