Назад

Необходимо е да се разширят възможностите за финансиране на центровете за трансфер на технологии и изпитателните лаборатории


  • Необходимо е да се разширят възможностите за финансиране на центровете за трансфер на технологии и изпитателните лаборатории


    Трябва да се подкрепи възможността центровете за трансфер на технологии да могат да кандидатстват за финансиране по новата оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”. Това становище аргументира главният секретар на БТПП Васил Тодоров пред изпълнителния директор на Българска агенция за инвестиции /БАИ/ Борислав Стефанов. Условията на новата оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” бяха основна тема на разговор по време на срещата им, която се състоя в Агенцията. Бяха дискутирани и възможностите за финансиране на изпитателни лаборатории към отделните предприятия.

    "Необходимо е да се създават нови и работещи центрове за трансфер на технологии, а не да се разходват средства за създаване на изкуствени, обединяващи ги структури", категоричен е Васил Тодоров. "Особено важно е центровете да получават възможност да финансират и изработката на прототипи, което е важна част от промоцията на една иновация", подчерта още той. 


    Линк

Назад