Назад

БТПП: Предлаганите промени в Закона за кредитните институции могат да бъдат от


 • БТПП и законопроекта на Закона за кредитните институции


   
  Българска търговско-промишлена палата (БТПП) благодари за възможността да се запознае с Вашата идея и подкрепя намерението Ви за усъвършенстване на уредбата чрез  изменение и допълнение на Закона за кредитните институции, тъй като очаква с тези промени да се облекчи бизнеса чрез регламентиране на възможността за предсрочно изплащане на задълженията по кредити, без начисляване на наказателни такси. 
  Възможно е да се очаква, че премахването на наказателните такси ще стимулира и конкуренцията между банките и ще насърчи пазарното съревнование за предоставяне на по-изгодни за потребителите – предприятия или граждани, кредитни продукти. В този смисъл предлаганите промени могат да бъдат от полза, както за кредитополучателите, така и за самите банки. 
  Като предложение към вносителите на законопроекта, БТПП счита за необходимо  извършване на оценка на въздействието от прилагането на предложените промени по отношение и на другата страна в правоотношенията – банките, и в частност изясняване действието на новия закон спрямо вече възникналите правоотношения. Считаме, че уредбата трябва да произведе действие за в бъдеще, защото банките ще атакуват евентуално придадена обратна сила на нормите, заради нарушаване на принципа за недопускане обратно действие на норми, които утежняват (правят по-неблагоприятно) положението на гражданскоправни субекти. 
  БТПП препоръча да се уреди нормативно и премахване на ограниченията при хипотезите на рефинансиране на кредитите, което също ще бъде положителна мярка за бизнеса и вероятно ще насърчи конкуренцията. 
  Считаме за необходимо и изразяваме готовност да участваме в едно по-широко обсъждане на предлаганите законодателни промени с включване на представители на Асоциацията на банките в България, както и на други организации и експерти. 
    
                                                                             С уважение: 
                                                                                                     Цветан Симеонов 
                                                                                                     Председател на БТПП 

  Линк

 • Позиция на БТПП по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции


   
   След проведена днес среща в Парламента с вносителите на законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции (сигн.№ 154-01-7) председателят на БТПП Цветан Симеонов е изпратил Позиция на Палатата по законопроекта.
  Представяме пълния текст на позицията, която освен до народните представители от ПГ на ГЕРБ 41-во НАРОДНО СЪБРАНИЕ, господата Евгени Стоев, Стефан Господинов и Диан Червенкондев, беше изпратена и до Председателя на Асоциацията на банките в България г-жа Виолина Маринова 
  УВАЖАЕМИ Г-ДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, 
  Българска търговско-промишлена палата (БТПП) благодари за възможността да се запознае с Вашата идея и подкрепя намерението Ви за усъвършенстване на уредбата чрез  изменение и допълнение на Закона за кредитните институции, тъй като очаква с тези промени да се облекчи бизнеса чрез регламентиране на възможността за предсрочно изплащане на задълженията по кредити, без начисляване на наказателни такси. 
  Възможно е да се очаква, че премахването на наказателните такси ще стимулира и конкуренцията между банките и ще насърчи пазарното съревнование за предоставяне на по-изгодни за потребителите – предприятия или граждани, кредитни продукти. В този смисъл предлаганите промени могат да бъдат от полза, както за кредитополучателите, така и за самите банки. 
  Като предложение към вносителите на законопроекта, БТПП счита за необходимо  извършване на оценка на въздействието от прилагането на предложените промени по отношение и на другата страна в правоотношенията – банките, и в частност изясняване действието на новия закон спрямо вече възникналите правоотношения. Считаме, че уредбата трябва да произведе действие за в бъдеще, защото банките ще атакуват евентуално придадена обратна сила на нормите, заради нарушаване на принципа за недопускане обратно действие на норми, които утежняват (правят по-неблагоприятно) положението на гражданскоправни субекти. 
  БТПП препоръча да се уреди нормативно и премахване на ограниченията при хипотезите на рефинансиране на кредитите, което също ще бъде положителна мярка за бизнеса и вероятно ще насърчи конкуренцията. 
  Считаме за необходимо и изразяваме готовност да участваме в едно по-широко обсъждане на предлаганите законодателни промени с включване на представители на Асоциацията на банките в България, както и на други организации и експерти. 
  С уважение:                                                                                                   Цветан Симеонов                                                                                    Председател на БТПП 
  --------------------------------------------------------------------------------

  Линк

 • БТПП: Предлаганите промени в Закона за кредитните институции могат да бъдат от полза


   
  София /КРОСС/ След проведена днес среща в Парламента с вносителите на законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции (сигн.№ 154-01-7) председателят на БТПП Цветан Симеонов изпрати позиция на Палатата по законопроекта, съобщиха от БТПП. 
  Представяме пълния текст на позицията, която освен до народните представители от ПГ на ГЕРБ 41-во Народно събрание, господата Евгени Стоев, Стефан Господинов и Диан Червенкондев, беше изпратена и до председателя на Асоциацията на банките в България Виолина Маринова.
  В нея се казва:
  "Българска търговско-промишлена палата (БТПП) благодари за възможността да се запознае с Вашата идея и подкрепя намерението Ви за усъвършенстване на уредбата чрез изменение и допълнение на Закона за кредитните институции, тъй като очаква с тези промени да се облекчи бизнеса чрез регламентиране на възможността за предсрочно изплащане на задълженията по кредити, без начисляване на наказателни такси.
  Възможно е да се очаква, че премахването на наказателните такси ще стимулира и конкуренцията между банките и ще насърчи пазарното съревнование за предоставяне на по-изгодни за потребителите - предприятия или граждани, кредитни продукти. В този смисъл предлаганите промени могат да бъдат от полза, както за кредитополучателите, така и за самите банки.
  Като предложение към вносителите на законопроекта, БТПП счита за необходимо извършване на оценка на въздействието от прилагането на предложените промени по отношение и на другата страна в правоотношенията - банките, и в частност изясняване действието на новия закон спрямо вече възникналите правоотношения. Считаме, че уредбата трябва да произведе действие за в бъдеще, защото банките ще атакуват евентуално придадена обратна сила на нормите, заради нарушаване на принципа за недопускане обратно действие на норми, които утежняват (правят по-неблагоприятно) положението на гражданскоправни субекти.
  БТПП препоръча да се уреди нормативно и премахване на ограниченията при хипотезите на рефинансиране на кредитите, което също ще бъде положителна мярка за бизнеса и вероятно ще насърчи конкуренцията.
  Считаме за необходимо и изразяваме готовност да участваме в едно по-широко обсъждане на предлаганите законодателни промени с включване на представители на Асоциацията на банките в България, както и на други организации и експерти.
  /КП/

  Линк

Назад