Назад

Компанията “SORTIS” представи обученията си за хотелски и ресторантьорки персонал


  • Компанията “SORTIS” представи обученията си за хотелски и ресторантьорки персонал


    Хенинг Крипендорф представи дейностите на “SORTIS” (http://www.sortis.bg/index.html), сред които провеждане на обучения на персонал за хотели и ресторанти по най-високи европейски стандарти.
    Дискутирана бе ситуацията в хотелиерския и ресторантъорския сектор в страната. Обща бе констатацията, че е необходимо качеството на обслужването в двата сектора да се повиши, което е свързано с постоянно нарастващата конкуренция. В тази връзка бе постигната договореност БТПП и компания “SORTIS” в бъдеще да си сътрудничат за повишаване качеството на обучение в туристическия бранш.
    Повече информация за обученията и изискванията, свързани с хотелиерския и ресторантъорски сектор може да бъде открита в страницата на Международната асоциация за пътуване и туризъм – International Association of Travel and Tourism Professionals (http://skal.org/a_english/index.html).

    Линк

Назад