Назад

БАТМИ: Системата на здравеопазването е слаба и пълна с проблеми


 • БАТМИ: Системата на здравеопазването е слаба и пълна с проблеми


  В системата на здравеопазването има редица слабости, затруднения и нерешени проблеми. Това стана ясно на среща между  ръководителите на Българската асоциация на търговците на медицински изделия (БАТМИ) Силвия Петрова и на Българскаta търговско-промишлена палата  (БТПП) Цветан Симеонов.
   
  Сред проблемите бе изтъкната липсата на прогрес в решаването на проблемите със задълженията на болниците към техните доставчици. И двете страни се съгласиха, че има сериозно забавяне в реакциите на здравните институции и въпреки условията на затруднено функциониране, администрацията трябва да продължи да си върши работата.
   
  На срещата бяха обсъдени състоянието на здравния сектор в България и възможностите, които предлагат стандартите GS1* за повишаване ефективността в здравеопазването.
   
  Двете организации стигнаха до единното решение, че ще обединят усилията си да накарат държавните институции да заработят по-активно и по-ефективно.
   
  Силвия Петрова изрази готовността на БАТМИ с конкретни предложения, които биха били полезни за здравния сектор.
   
  БТПП като официален представител на Международната организация GS1, е съпричастна към прилагането на стандартите за автоматична идентификация и маркиране с баркод на лекарства и медицински изделия GS1 в България.
   
  БАТМИ като Национална организация на търговците от сферата на производството и търговията с медицински изделия в България е член на европейската ЕUCOMED. Този статут й осигурява достъп до актуална информация за пазара, продуктите и европейските регламенти още във фазата на тяхното разписване, с което асоциацията може да бъде полезна като посредник на актуална информация за новостите и европейските нормативни изисквания в здравния сектор.
   
  *GS1 e водеща международна организация, която разработва и внедрява глобални стандарти и решения, с цел повишаване на ефективността и прозрачността по веригите за търсене и предлагане в различните отрасли по света.

  Линк

Назад