Назад

Среща с инвестиционно-консултантска компания "SORTIS"


 • Среща с инвестиционно-консултантска компания "SORTIS"


  Проведе се среща между управляващия партньор в компания "SORTIS" Хенинг Крипендорф и председателя на БТПП г-н Цветан Симеонов.
   
  Хенинг Крипендорф представи дейностите на "SORTIS", сред които – провеждане на обучения на персонал за хотели и ресторанти по най-високи европейски стандарти.
   
  Дискутирана бе ситуацията в хотелиерския и ресторантъорския сектор в страната. Обща бе констатацията, че е необходимо качеството на обслужването в двата сектора да се повиши, което е свързано с постоянно нарастващата конкуренция. В тази връзка бе постигната договореност БТПП и компания "SORTIS" в бъдеще да си сътрудничат за повишаване качеството на обучение в туристическия бранш.
   
  Повече информация за обученията и изискванията, свързани с хотелиерския и ресторантъорски сектор може да бъде открита в страницата на Международната асоциация за пътуване и туризъм – International Association of Travel and Tourism Professionals

  Линк

Назад