Назад

БТПП и SORTIS ще съдействат за повишаване на обучение в туристическия бранш


 • БТПП и SORTIS ще съдействат за повишаване на обучение в туристическия бранш


  Понеделник, 08 юли 2013 г., 13:20
  Проведе се среща между управляващия партньор в компания SORTIS Хенинг Крипендорф и председателя на Българска търговско-промишлена палата (БТПП) Цветан Симеонов.
  Хенинг Крипендорф представи дейностите на SORTIS, сред които – провеждане на обучения на персонал за хотели и ресторанти по най-високи европейски стандарти.
  Дискутирана бе ситуацията в хотелиерския и ресторантъорския сектор в страната. Обща бе констатацията, че е необходимо качеството на обслужването в двата сектора да се повиши, което е свързано с постоянно нарастващата конкуренция. В тази връзка бе постигната договореност БТПП и компания SORTIS в бъдеще да си сътрудничат за повишаване качеството на обучение в туристическия бранш.
  Повече информация за обученията и изискванията, свързани с хотелиерския и ресторантъорски сектор може да бъде открита в страницата на Международната асоциация за пътуване и туризъм – International Association of Travel and Tourism Professionals.

  Линк

Назад