Назад

Европалати направиха ново проектно предложение за решаване на спорове чрез медиация


 • Европалати направиха ново проектно предложение за решаване на спорове чрез медиация


  Публикувана на 08/07/2013|04:07; Източник: chambersz.com; Категория: Новини - Стара Загора... 
  Медиацията, като инструмент за решаване на извънсъдебни спорове, не се използва достатъчно. Това е обща, в европейски план, констатация. Затова девет търговско-промишлени палати от седем европейски страни, под егидата на Европалати, внесоха проектно предложение, съдържащо разнообразни дейности с цел насърчаване развитието и приложението на медиацията.

  Линк

 • Европалати направиха ново проектно предложение за решаване на спорове чрез медиация


   
  Понеделник, 08 юли 2013 г., 16:59
  Медиацията, като инструмент за решаване на извънсъдебни спорове, не се използва достатъчно. Това е обща, в европейски план, констатация. Затова девет търговско-промишлени палати от седем европейски страни, под егидата на Европалати, внесоха проектно предложение, съдържащо разнообразни дейности с цел насърчаване развитието и приложението на медиацията.
  В проекта се включиха Европейската асоциация на съдиите медиатори в Белгия и търговско-промишлените палати от Белгия, България, Ирландия, Испания, Италия, Кипър и Франция.
  По проекта БТПП ще работи в тясно сътрудничество с Центъра за спогодби и медиация към СРС.
  Основните дейности, предвидени за реализиране по проекта бяха обсъдени в края на миналата седмица на среща в БТПП с участието на съдиите Галя Вълкова и Симона Такова, сертифицирани медиатори и представители на Програма Спогодби на Центъра за спогодби и медиация към СРС.
  Сред разискваните въпроси бяха и дейностите, свързани с популяризирането на медиацията, отпечатване на помощни материали за медиатори и заинтересовани лица, провеждане на работни срещи и дискусии с участието на представители на съдебната власт, съдии и бизнеса, респективно граждански сдружения и граждани.
  Предвижда се и пилотна схема, по която определен брой казуси ще бъдат финансирани по проекта и заинтересованите страни ще получат безплатни консултации и препоръки за уреждане на спорове.
  Несъмнено, обменът на информация и опитът между страните и организациите, участващи в проекта, ще допринесе за представяне на добри практики и обогатяване на познанията на съдиите, практикуващи медиация .
  Със своето участие в проекта БТПП цели да подпомогне по-широкото приложение на медиацията, като извънсъдебен способ за решаване на спорове.

  Линк

Назад