Назад

БТПП и търговците на медицински изделия – с предложения за подобрения в здравния сектор


 • БТПП и търговците на медицински изделия – с предложения за подобрения в здравния сектор


  Състоянието на здравния сектор в България и възможностите, които предлагат стандартите GS1 за повишаване ефективността в здравеопазването, обсъдиха ръководителите на Българската асоциация на търговците на медицински изделия (БАТМИ) Силвия Петрова и на БТПП Цветан Симеонов.
  По време на срещата им, която се състоя в БТПП, бяха обсъдени редица слабости, затруднения и нерешени проблеми в системата на здравеопазването, включително липсата на прогрес в решаването на проблемите със задълженията на болниците към техните доставчици. И двете страни се съгласиха, че има сериозно забавяне в реакциите на здравните институции и че въпреки условията на затруднено функциониране, администрацията трябва да продължи да си върши работата. Силвия Петрова изрази готовността на БАТМИ с конкретни предложения, които биха били полезни за сектора.
  БТПП като официален представител на Международната организация GS1, чиято дейност е свързана с разработване на глобални стандарти за здравеопазването, е съпричастна към прилагането на стандартите за автоматична идентификация и маркиране с баркод на лекарства и медицински изделия GS1 в България.
  БАТМИ като Национална организация на търговците от сферата на производството и търговията с медицински изделия в България е член на европейската ЕUCOMED. Този статут й осигурява достъп до актуална информация за пазара, продуктите и европейските регламенти още във фазата на тяхното разписване, с което асоциацията може да бъде полезна като проводник на актуална информация за новостите и европейските нормативни изисквания в здравния сектор.
  В хода на разговора, Силвия Петрова анонсира издаването на „Бяла книга за здравеопазване основано на стойности“, чието официално представяне предстои в скоро време. Бялата книга включва изчерпателен преглед на историята и настоящото състоянието на здравеопазването в България и очертава ясна и ангажираща визия за бъдеща национална здравна система.
  Двете организации ще обединят усилията си да накарат държавните институции да заработят по-активно и по-ефективно. 

  Линк

Назад