Назад

Среща между партньорите по проект “TRUST”


 • Среща между партньорите по проект “TRUST”


  Състоя се среща между екипа по проект “TRUST” – Прозрачност за устойчива социална политика, финансиран в рамките на Норвежкия финансов механизъм и Института за пазарна икономика (ИПИ).
   
  На срещата присъства Цветан Симеонов, председател на БТПП и Светла Костадинова, изпълнителен директор на ИПИ.
   
  След проведена процедура за избор на изпълнител по изискванията на ПМС 55, ИПИ бе избраната организация, която да извърши поредица от проучвания и анализи на трипартитното сътрудничество в България.
   
  Ще бъдат направени следните анализи:
  - Регулаторна рамка, прозрачност и публичност на тристранния диалог на национално равнище в България;
  - Колективно трудово договаряне в България: обхват, развитие, добри практики
  - Ефекти от динамиката в минималните осигурителни прагове върху пазара на труда;
  - Тристранният диалог в три избрани сектори от икономиката: практика, трудности, препоръки.
   
  Обсъден бе направеният първи анализ на регулаторната рамка в страната, бяха отправени препоръки и коментари по него с цел финализирането му и очертани предстоящите дейности.

  Линк

Назад