Назад

Становище на БТПП по предложенията за изменение на Закона на гарантираните вземания на служители при несъстоятелност на работодателя


 • Становище на БТПП по предложенията за изменение на Закона на гарантираните вземания на служители при несъстоятелност на работодателя


  На заседание на Комисията по труда и социалната политика БТПП изрази своето становище срещу предложения Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.
   
  Главният секретар на БТПП Васил Тодоров акцентира върху лошата структура на предложението за изменение на цитирания закон, с което се предлага промяна на начина на разходване на средства във фонд с обем от 220 млн. лева, без никаква финансова прогноза за бъдещите плащания при промяна на модела. Той уточни, че липсата на прогноза не дава възможност да се оцени риска от бързо разходване на средствата от фонда при увеличаване на броя на гарантираните възнаграждения и обещетения на работниците и служителите и увеличаването на техния размер от 1000 лв. на 1200 лв., поради което БТПП не подкрепя направените предложения.
   
  След дискусията беше прието решение да се създаде работна група, която да разгледа всички направени предложения и да съгласува компромисен вариант на законопроекта. 

  Линк

Назад