Назад

Несигурността в икономическата среда пречи на иновациите


 • Несигурността в икономическата среда пречи на иновациите


  Липсата на финансиране, несигурността в икономически план и тежестта на административните процедури по Оперативна програма "Конкурентоспособност" са основните пречки за осъществяването на иновации. Това показва проведено от
   
  Българска търговско-промишлена палата /БТПП/ през юни проучване сред членовете на Палатата за ролята на иновациите в бизнеса и сътрудничеството с университетите. Спрямо миналата година не се наблюдава подобрение в ситуацията.
   
  Източниците за иновативни решения са университетите и научните институти, но почти половината от предприятията (45 на сто) не смятат, че в близките 3-5 години ще възложат на тях разработката на нов продукт, показват данните от новото изследване на иновативните нагласи. Спада делът на фирмите, възнамеряващи да възложат разработването на нов продукт - от 51 на сто за 2012 г. на 35 на сто. Намеренията на бизнеса за сътрудничество с образователни структури се изразяват най-вече в наемането на стажанти (при 82 на сто от фирмите) и организирането на обучения (при 70 на сто). Спрямо миналата година се наблюдава повишаване на дела на фирмите, които възнамеряват да наемат стажанти (с 15 на сто).
   
  Едва 23 на сто от предприемачите заявяват, че могат самостоятелно да реализират дейности в областта на иновациите. 37 на сто посочват като най-предпочитана форма за иновационна дейност партньорство с други фирми и университети, 26 на сто – с чуждестранни фирми.

  Линк

Назад