Назад

БТПП: Увеличаването на минималната заплата е прибързано


 • БТПП: Увеличаването на минималната заплата е прибързано


  Главният секретар на БТПП Васил Тодоров връчи на социалния министър Хасан Адемов по време на срещата със социалните партньори становище на БТПП по социалните мерки от Плана на правителството. На срещата присъства и финансовият министър Петър Чобанов, съобщи изданието на БТПП Инфобизнес.
   
  БТПП подкрепя мерките за младежка заетост, но намира за прибързано предложението за увеличаване на минималната работна заплата, заяви Васил Тодоров. Той отбеляза, че Палатата е аргументирала писмено в свои становища до редица институции необходимостта от запазване на размера на минималната работна заплата. Неприемливо е отново да се определя размер без предварителна оценка на въздействието. Освен това е крайно необходимо минималната работна заплата да се определя на базата на обективни критерии.
   
  Васил Тодоров изрази и позицията на БТПП за запазване на данъчната тежест и против всякакви предложения за промени в тази област, тъй като трябва да има предвидимост на бизнес средата.
   
  Наред с предложените мерки в т.нар. План „Орешарски“, трябва да се обърне внимание на въвеждането на електронното правителство, което беше обявено за приоритет и получи подкрепа от работодателските и синдикалните организации, и не трябва да спира работата по него, категоричен е Васил Тодоров.
   
  Той отбеляза, че в обсъждания план отсъства борбата с корупцията, включително тази на средно ниво, която независимо от политическите промени и смените на управляващите партии остава и реално оказва натиск върху бизнеса. Именно там трябва да се фокусират усилията на контролните органи, подчерта Васил Тодоров.
   
  Главният секретар на БТПП предложи още веднъж и идеята на БТПП, на която все още държавната власт не е откликнала, за безплатна информационна система с актуалните нормативни актове. Всички говорим за борба със сивия сектор, а много често се оказва, че неспазването  на многото правила за бизнеса - както в национален, така и в международен план, е поради незнание. Не всички фирми имат достъп до платените информационни системи. Трябва да се обезпечи реално приложението на принципа, че незнанието на закона не извинява.
   
  Засегната беше и темата за аутсорсинга на административни услуги към бизнес организации, които могат да ги осъществяват. Не може да се създава административен капацитет в администрацията за предоставяне на бизнес услуги. Дейността на администрацията трябва да бъде във формулирането на политики и контрол в тяхното изпълнение, а не в предоставянето на бизнес услуги.
   
  Не бе пропуснат и проблемът за прекратения социален диалог. „Искаме бързо възстановяване на тристранния диалог, но и премахване на изравняването на статута на членовете на управителни съвети на работодателски и синдикални организации с този на държавните служители, което беше направено със Закона за публичност на имуществото“, заяви Васил Тодоров. Той припомни, че сегашната регламентация накърнява и международни норми и конвенции, като Конвенция 87 на МОТ.

  Линк

Назад