Назад

Несигурната икономическа среда спъва иновациите


 • Несигурната икономическа среда спъва иновациите


  Все по-малко фирми залагат на изработването на нови продукти

  Несигурността в икономическата среда и бюрократичните ограничения пречат на иновациите. Това става ясно от проучване на Българската търговско-промишлена палата (БТПП), проведено през юни сред членовете на палатата.

   
  Сред пречките от палатата посочват още липсата на финансиране и тежките административни процедури по Оперативна програма "Конкурентоспособност".
   
  От БТПП отчитат, че спрямо миналата година не се наблюдава подобрение в ситуацията, като същите проблеми са били посочени от фирмите и при проучването от миналата година. От сегашното изследване става ясно, че близо половината от предприятията не смятат в близките от 3 до 5 години да заложат на университетите и научните институти за разработката на нов продукт.
   
  Спада делът на фирмите, възнамеряващи да възложат разработването на нов продукт - от 51% за 2012 г. на 35% през тази година.
   
  Данните показват, че бизнесът възнамерява да си сътрудничи с образователните структури най-вече при наемането на стажанти и организирането на обучения. Това важи за между 70 и 82% от фирмите.
   
  С 15% пък се увеличава делът на предприятията, които възнамеряват да наемат стажанти.
   
  Едва 23% от предприемачите заявяват, че могат самостоятелно да реализират дейности в областта на иновациите.
   
  37% от анкетираните пък посочват като най-предпочитана форма за иновационна дейност партньорството с други фирми и университети, а 26% предпочитат да се кооперират с чуждестранни фирми.
   
  Според БТПП основните бариери пред сътрудничеството между бизнеса и науката са недостатъчната информираност на фирмите за новите разработки и слабата активност на университетите.
   
  Конкурентният натиск налага предприятията да мислят за внедряване на иновации, за да оцелеят на пазара, посочват от работодателската организация.
   
  Над 80% от фирмите имат намерения в близките години да работят за производство на нови продукти или усъвършенстване на съществуващите.
   
  От Националния иновационен фонд и Фонд "Научни изследвания" фирмите искат повече прозрачност и ефективност, става ясно от допитването.
   
  Фирмите имат и принципни препоръки за намаляване на административната тежест при процедурите, повишаване на административния капацитет и съкращаване на сроковете за оценяване на проектите. 

   


  Линк

Назад