Назад

БТПП: Несигурността и ограниченията пречат на иновациите


 • БТПП: Несигурността и ограниченията пречат на иновациите


  София. Липсата на финансиране, несигурността в икономически план и тежестта на административните процедури по Оперативна програма „Конкурентоспособност" са основните пречки за осъществяването на иновации. Това показва проведено от БТПП през юни проучване сред членовете на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) за ролята на иновациите в бизнеса и сътрудничеството с университетите. Спрямо миналата година не се наблюдава подобрение в ситуацията. Същите проблеми са посочени от фирмите и в проучване на БТПП, година по-рано - от 2012 година.
   
  Източниците за иновативни решения са университетите и научните институти, но почти половината от предприятията (45%) не смятат, че в близките 3-5 години ще възложат на тях разработката на нов продукт, показват данните от новото изследване на иновативните нагласи. Спада делът на фирмите, възнамеряващи да възложат разработването на нов продукт - от 51% за 2012 г. на 35%. Намеренията на бизнеса за сътрудничество с образователни структури се изразяват най-вече в наемането на стажанти (при 82% от фирмите) и организирането на обучения (при 70%). Спрямо миналата година се наблюдава повишаване на дела на фирмите, които възнамеряват да наемат стажанти (с 15%).
   
  Едва 23% от предприемачите заявяват, че могат самостоятелно да реализират дейности в областта на иновациите. 37% посочват като най-предпочитана форма за иновационна дейност партньорство с други фирми и университети, 26% - с чуждестранни фирми.
   
  Недостатъчната информираност на бизнеса за научните разработки, както и слабата активност на университетите са двете основни бариери пред сътрудничество бизнес-наука, показват още резултатите от проучването.
   
  Конкурентният натиск налага предприятията да мислят за внедряване на иновации, за да оцелеят на пазара. Голям дял от фирмите (над 80%) имат намерения в близките години за производство на нови продукти или усъвършенстване на съществуващите.
   
  Основните препоръки, които имат фирмите за управлението на двата фонда – Националния иновационен фонд и Фонд „Научни изследвания", са за повече прозрачност и ефективност. Към новата оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, членовете на БТПП имат принципни препоръки за намаляване на административната тежест при процедурите, повишаване на административния капацитет и съкращаване на сроковете за оценяване на проектите. Имайки предвид ограниченията за редица производства и дейности при Оперативна програма „Конкурентоспособност", която е източник за финансиране на иновативни проекти, предприемачите поставят под особено внимание необходимостта при новата оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" да се даде възможност за участие на всички производствени сектори или дейности. Представителите на бизнеса настояват и за ясна правна уредба и недопускане на тълкуване от администрацията; подобряване на административния капацитет на управляващия орган; включване като допустими разходи тези за управлението на спечелен проект.

  Линк

Назад