Назад

Не поставяй всички яйца в една кошница


 • Не поставяй всички яйца в една кошница


   
  от Елица Елефтерова | 02.02.2011 | 15:55   
  Българската търговско-промишлена палата продължава серията от бизнес форуми с представители на страни от Близкия изток. В момента тече бизнес форум с участието на български и ирански фирми.
  Както с повечето страни от региона, и с Иран през годините развитите възможности за двустранна търговия са прекъснати.
  Какво представлява иранският пазар?
  Иранският пазар от над 70 млн. души е добро място за бизнес за българските фирми. Покупателната способност на иранското население се изчислява на 870 млн. долара. Тези цифри поставят Иран на 17-то място в света.
  46% от БВП на Иран се генерира от индустрията. През 2010 г. износът на Иран възлиза на 79 млрд. долара, а вносът на 59 млрд. долара. Външният дълг на страната е само 12% от БВП, а резервите в злато и валута са около 85 млрд долара.
  България и Иран
  Направеното от български фирми в Иран в миналото не е забравено, смята председателят на БТПП Цветан Симеонов. Според него има потенциал за съвместно сътрудничество във фармацията, туризма и земеделието.
  Според председателя на Иранската търговска палата д-р Мохамад Нахавандиян, България е важна за бизнеса, тъй като е най-близката съседка от ЕС за Иран. В страната също са усетили резултатите от световната икономическа криза и следват принципа "Не поставяй всички яйца в една кошница".
  Двете страни могат да си сътрудничат в областта на транзитния транспорт, застрахователно и банково дело, туризъм, машиностроене, производство на млечни продукти, комуникации, селско стопанство, земеделие и хранително-вкусова промишленост.
  В енергетиката също имат готовност за инвестиции за създаване на нови рафинерии. Иран е един от основните играчи в света на пазара на петролните и химическите продукти. Частният сектор вече навлиза и в тази област.
  Богатствата на Иран
  Иран е на второ място по резерви от природен газ в света и на трето място по петролни резерви. Населението на Иран е значително младо - средната възраст е 27 год. Завършилите висше образование в Иран са най-много в сравнение с другите страни в региона. 2/3 от студентите са жени, като в момента общо учащите във висши учебни заведения в Иран наброяват 4 млн. души.

  Линк

Назад