Назад

БТПП е против увеличаване на минималната работна заплата


 • БТПП е против увеличаване на минималната работна заплата


  Бизнесът иска безплатна информационна система с актуалните нормативни актове
   
  БТПП подкрепя мерките на правителството за младежка заетост, но намира за прибързано предложението за увеличаване на минималната работна заплата, заяви главният секретар на БТПП Васил Тодоров. На среща със социалните партньори, проведена в МТСП, Тодоров връчи на министър Хасан Адемов пстановище на БТПП по социалните мерки от Плана на правителството. На срещата присъства и финансовият министър Петър Чобанов.
  Тодоров отбеляза, че Палатата е аргументирала писмено в свои становища до редица институции необходимостта от запазване на размера на минималната работна заплата. Неприемливо е отново да се определя размер без предварителна оценка на въздействието. Освен това е крайно необходимо минималната работна заплата да се определя на базата на обективни критерии, посочи Васил Тодоров.
   
  Той изрази и позицията на БТПП за запазване на данъчната тежест и против всякакви предложения за промени в тази област, тъй като трябва да има предвидимост на бизнес средата.
   
  Наред с предложените мерки в т.нар. План „Орешарски“, трябва да се обърне внимание на въвеждането на електронното правителство, което беше обявено за приоритет и получи подкрепа от работодателските и синдикални организации и не трябва да спира работата по него, категоричен е Васил Тодоров.
  Той отбеляза, че в обсъждания план отсъства борбата с корупцията, включително тази на средно ниво, която независимо от политическите промени и смените на управляващите партии остава и реално оказва натиск върху бизнеса. Именно там трябва да се фокусират усилията на контролните органи, подчерта Васил Тодоров.
  Главният секретар на БТПП предложи още веднъж и идеята на БТПП, на която все още държавната власт не е откликнала, за безплатна информационна система с актуалните нормативни актове. „Всички говорим за борба със сивия сектор, а много често се оказва, че неспазването  на многото правила за бизнеса, както в национален, така и в международен план, е поради незнание. Не всички фирми имат достъп до платените информационни системи. Трябва да се обезпечи реално принципа, че незнанието на закона не извинява.“
   
  Засегната беше и темата за аутсорсинга на административни услуги към бизнес-организации, които могат да ги осъществяват. Не може да се създава административен капацитет в администрацията за предоставяне на бизнес услуги. Дейността на администрацията трябва да бъде във формулирането на политики и контрол в тяхното изпълнение, а не в предоставянето на бизнес услуги.

  Линк

Назад