Назад

БТПП: Единните звена за контакт не функционират напълно в ЕС


 • БТПП: Единните звена за контакт не функционират напълно в ЕС


   
  Едва в 14 от държавите-членки на ЕС са създадени напълно функциониращи единични звена за контакт.
   
  Само в 14 от страните-членки на ЕС са създадени напълно функциониращи единични звена за контакт, които да подпомагат бизнеса максимално да се възползва от Директивата за услугите. 
  Това показват резултатите от ново проучване на Асоциацията на европейските търговско-промишлени палати - ЕВРОПАЛАТИ, проведено сред Националните търговско-промишлени палати на 26 държави-членки на ЕС.
  Съгласно Директивата за услугите на ЕК, във всяка държава-членка бяха създадени електронни портали „единични звена за контакт“, които позволяват на доставчиците на услуги да уреждат административните формалности по електронен път, когато искат да осъществяват бизнес дейност в Европа, припомниха от Българската търговско-промишлена палата (БТПП) - член на ЕВРОПАЛАТИ.
  Отзивите на Националните палати в останалите страни-членки разкриват пропуски във връзка с електронната оперативна съвместимост на единичните звена за контакт. Тези пропуски значително намаляват ефективността на звената при оказването на помощ на доставчиците на услуги във връзка с трансграничното предоставяне на услуги, изтъкват от БТПП.

  Линк

Назад