Назад

БТПП представя последното проучване на ЕВРОПАЛАТИ: Единните звена за контакт не функционират напълно в ЕС


 • БТПП представя последното проучване на ЕВРОПАЛАТИ: Единните звена за контакт не функционират напълно в ЕС


   
  София /КРОСС/ Единните звена за контакт по Директивата за услугите могат да разкрият нови възможности за хиляди малки и средни предприятия и да помогнат да се намали бюрокрацията както за бизнеса, така и за служителите в администрацията.
  Съгласно Директивата за услугите във всяка държава-членка бяха създадени електронни портали „единни звена за контакт", които позволяват на доставчиците на услуги да уреждат административните формалности по електронен път, когато искат да осъществяват бизнес дейност в Европа.
  Ново проучване на ЕВРОПАЛАТИ, проведено сред Националните търговско-промишлени палати на 26 държави-членки на ЕС, показва, че само в 14 от страните са създадени напълно функциониращи единичниединни звена за контакт, които да подпомагат бизнеса максимално да се възползва от Директивата за услугите.
  Отзивите на Националните палати в останалите страни-членки разкриват пропуски във връзка с електронната оперативна съвместимост на единните звена за контакт. Тези пропуски значително намаляват ефективността на звената при оказването на помощ на доставчиците на услуги във връзка с трансграничното предоставяне на услуги.
  Проучването очертава няколко области за подобрения:
  Завършване на процедурите. Единние звена за контакт в над половината от страните-членки все още не предлагат адекватно обслужване във връзка с приключването на процедурите и уреждането на формалностите по електронен път и от разстояние.
  Лесен достъп. В 12 държави-членки единните звена за контакт не позволяват да се проследи напредъка по уреждането на формалностите. Някои Палати докладваха, че информацията предоставяна от единните  звена за контакт не може да се намери лесно, особено от чуждестранните доставчици на услуги. Проучването допълнително подчертава нуждата от подобрения в горещите линии и бек офисите, подпомагащи функционирането на електронните портали „единични звена за контакт".
  Чужди езици. В над половината държави-членки, единните  звена за контакт предлагат информация на поне един чужд език, обикновено английски или езика на някоя съседна страна. Само в седем страни, обаче, единните  звена за контакт позволяват да се уредят формалностите (формулярите, документите, процедурите и т.н.) на чужд език.
  Въвеждане на всички административни нива. Разпоредбите на Директивата не са добре пренесени на регионално и местно ниво. Тази ситуация изисква особено внимание, като се има предвид че фирмите, особено малките фирми, контактуват предимно с местната администрация.
  Популяризиране. В по-малко от половината държави-членки, правителството е провело информационна кампания за популяризиране на Директивата за услугите.
  Генералният секретар на ЕВРОПАЛАТИ Арналдо Абруцини каза: „В сравнение със ситуацията през януари 2010 г. е постигнат напредък в няколко операционни аспекта. Още много неща, обаче, трябва да се направят, за да функционират напълно единните  звена за контакт във всички страни-членки. Единичните звена могат да разкрият нови възможности за хиляди малки и средни предприятия и да помогнат да се намали бюрокрацията както за бизнеса, така и за служителите в администрацията
  ЕВРОПАЛАТИ - Асоциацията на Европейските търговско-промишлени палати представлява повече от 20 милиона предприятия в Европа - 93% от които са малки и средни предприятия - чрез членовете си в 45 държави и Европейска мрежа от 2000 регионални и местни палати. БТПП членува в Европалати от 03-10-1994 година.

  Линк

Назад