Назад

Започва работна среща по проект DIHK-CEFTA


  • Започва работна среща по проект DIHK-CEFTA


    В периода 25 - 27 юни 2013 г. ще се проведе работна среща по проект DIHK-CEFTA в гр. Сараево, Босна и Херцеговина. БТПП участва като партньор небенефициент в съвместен проект между Асоциацията на германските търговски палати (DIHK) и палатите от страните на ЦЕФТА (CEFTA) - Албания, Босна и Херцеговина, Хърватия, Кипър, Гърция, Македония, Черна гора, Молдова, Румъния, Сърбия, Словения и Турция.
    Проектът е удължен за периода от 01 май 2013 - 30 април 2016 като на работната среща ще бъдат обсъдени програмата и целите за новия период. Предложенията на БТПП са за продължаване на сътрудничеството в организирането на съвместни бизнес форуми, семинари и b2b срещи, издаване на Каталог на панаирите и изложбите в Югоизточна Европа, обучение на арбитри към Арбитражния съд на Палатата към БТПП, както и обучение на служителите на Палатите от ЦЕФТА в областта на Европейските фондове. Представител на БТПП по време на работната среща на проекта е Христиана Пацева, експерт „Международно сътрудничество и международни организации” към БТПП. 

    Линк

Назад