Назад

Проведе се редовно заседание на Бюрото на Съвет GS1 България към БТПП


 • Проведе се редовно заседание на Бюрото на Съвет GS1 България към БТПП


  Проведе се редовно заседание на членовете на Бюрото на Съвет GS1 България към БТПП. Заседанието бе открито от председателя на Палатата Цветан Симеонов, който председателства и Съвет GS1 България.
   
  На вниманието на членовете на Бюрото беше представена и информация за заседанието на Регионалния борд на GS1 in Europe и за Общото събрание на GS1, проведено на през м. май 2013 г. в Лос Анжелис, САЩ, в което участва и изпълнителният секретар на Съвет GS1 България Христо Содев.
   
  „Бе отчетено, че GS1 e на кръстопът между традиционния бизнес и променящия се свят. Дигиталната еволюция идва с експоненциален темп и GS1 трябва да приеме това и да стане ключов играч в този нов свят“, информира Христо Содев.
   
  Той отбеляза, че основните приоритети за периода 2013 – 2016 г. предвиждат да продължи укрепването на ядрото на системата и предоставянето на качествени услуги на основни потребители, както и привличане и ангажиране на нови стратегически сектори като автомобилостроене, финансови услуги и др.
   
  Основните акценти в презентациите на пленарните заседания бяха иновациите и глобализацията – как една глобална организация извършва иновации в непрекъснато променящия се свят, посочи още Христо Содев.

  Линк

Назад