Назад

По проект "CONNECTION" ще бъде открит информационен център в Сърбия


 • По проект "CONNECTION" ще бъде открит информационен център в Сърбия


  На 13 и 14 юни 2013г. в гр. Владичин хан, Сърбия ще се състои официалното откриване на Центъра за обмен на информация по проект „CONNECTION”, по който Българската търговско – промишлена палата е партньор.
   
  Основни цели по проекта са създаването на възможност за ефективен и ефикасен обмен на информация, знания и добри практики за успешно икономическо сътрудничество между частния, държавния и обществен сектор в трансграничния район чрез активно партньорско между Центъра за развитие на областите Ябланица и Пчиня, Община Владичин Хан и Българската търговско-промишлена палата. Създаденият Информационен център за трансгранично икономическо сътрудничество e предназначен за предприемачи, хора с увреждания - бъдещи предприемачи и други социално-икономически партньори, в съответствие със стандартите на ЕС.
  Приносът на БТПП е създаването на специализиран уеб портал и електронна библиотека на проект „CONNECTION“ за насърчаване на предприемачеството, пригодени за хора с увреждания, установяване на добри партньорства чрез обмен на знания. В проведените съвместни събития - 4 форума, 2 конференции и 2 пресконференции, са включени над 320 участника, 30 от тях - с увреждания. Публикувани са 300 ръководства за малки и средни предприятия за наемането на лица с увреждания в трансграничния регион България – Сърбия. Издадени и разпространени са 50 специализирани наръчници за хора с увреждания, плакати и брошури.
  Новоизграденият и оборудван съвместен Център за обучения е на площ 350 кв.м. Той е изграден според европейските стандарти и включва специализирана ИТ зала за хора с увреждания, достъпен за бъдещи предприемачи и социално-икономически партньори. Експертната група от БТПП, работила по проект „CONNECTION”, ще участва в официалното откриване на информационния център.

  Линк

Назад