Назад

Да се вдигат ли заплатите?


 • Да се вдигат ли заплатите?


   
  Така се пазят ценните кадри
  Могат да си го позволят обаче само фирмите с добър мениджмънт

  Цветан Симеонов, председател на БТПП

  Повишаване на заплати може да има само при повишаване на производителността на труда. Тогава сме готови да поставим въпроса на дискусия. Годишните данни за производителността не са публикувани, затова използването на тримесечни данни, което прави КНСБ, не е обосновано за вземане на решение за вдигане на минималната работна заплата. Данните на статистиката за производителността на труда към третото тримесечие на 2010 г. са предварителни. Според тях, има повишение от 5,5% на брутната добавена стойност на един зает. Структурата на икономиката ни има сезонен характер (главно заради туризма и земеделието), което от своя страна води до ръст именно през второто и третото тримесечие във всяка една година. През първото тримесечие на миналата година, например, производителността на труда пада с 4% спрямо същото тримесечие на 2009 г.
  Статистиката показва, че от 2002 г. до 2009 г. темпът на увеличение на минималната заплата изпреварва ръста на БВП на един зает. В този период заплатата се е увеличила със 141%, а ръстът на БВП със 77%.
  И сега има фирми, в които се повишават възнагражденията. Но това е резултат на техните икономически успехи, от по-добро управление и по-висока производителност. В такива случаи ние ще сме първите, които ще се обърнат към фирмите с препоръката "Веднага вдигайте заплатите". Там обаче, където наистина растат приходите и производителността, но това не се отразява в заплатите на работниците, не бива да се разчита на нищо добро. Защото заплатите са основния  механизъм за задържане на ценните работници.

  Линк

Назад