Назад

Звено към МС да помага за ограничаване на бюрокрацията, предлага бизнесът


 • Звено към МС да помага за ограничаване на бюрокрацията, предлага бизнесът


  Общо 1200 са регулаторните и лицензионни режима или процедури, които спъват развитието на бизнеса у нас. Това посочи премиерът Пламен Орешарски по-рано днес (10 юни) на среща с национално представените работодателски организации.
   
  От своя страна работодателите запознаха министър-председателя със свои конкретни предложенията за подобряване на бизнес климата у нас. Вижте исканията на БСК, АИКБ и БТПП към управляващите.
   
  Българска стопанска камара
   
  Българска стопанска камара формулира предложенията си в три групи стабилизационни мерки – за гражданите, за бизнеса и за държавността.
   
  ............
   
  Асоциация на индустриалния капитал
   
  Според асоциацията на индустриалците регулаторните режими следва да се ограничат до тези, изисквани от законодателството на ЕС. За да се постигне намаляване на административната тежест, индустриалците предлагат вписване на всички регулаторни режими в общ публичен регистър, който да бъде общодостъпен.
  ............
   
  Българска търговско-промишлена палата
   
  Според БТПП кардиналното решение на проблема с административната тежест е въвеждане на електронното правителство, тъй като чрез него самата администрация ще бъде затруднена да извлича допълнителни неполагащи й се облаги. Така ще настъпи обстановка, в която много от режимите ще се окажат ненужни и ще отпаднат, смятат от Палатата.
   
  Необходимо е освобождаване на държавата и държавните институции от изпълнението на функции, свързани с изразходване на държавни средства в направления, в които частни фирми и неправителствени организации оказват услуги.
   
  Информацията за обществените поръчки трябва да бъде достъпна – да се обявява в интернет, кандидатстването да става онлайн и дори класацията да се извършва от компютър, е позицията на БТПП.
   
  Законодателната дейност трябва да бъде извършвана на основата на спазване на принципа за оценка на въздействието на нормативните актове. Липсата на такава оценка се отчита като един от най-отрицателните фактори, препятстващи решенията за инвестиции в България.
   
  Необходимо е по-широко включване на неправителствения сектор в управлението на съответните отрасли, включително и приемането на Закон за браншовите организации с ясен регламент за тяхното ангажиране в управлението на всички етапи – законодателство, предложения за промени на законодателството, предложения за усъвършенстване, оценка на въздействието, участия в оценяването на предложенията в търгове за обществени поръчки.
   
  От БТПП също настояват за възобновяване на тристранния диалог.

   


  Линк

Назад