Назад

БТПП предлага съдействие за икономизирането на българската външна политика


 • БТПП предлага съдействие за икономизирането на българската външна политика


  "Икономизацията" на българската външна политика е приоритет на настоящото правителство

  Главният секретар на Българска търговско-промишлена палата Васил Тодоров се срещна с Н.Пр. Иван Пиперков - постоянен представител на Република България към Службата на ООН и другите международни организации в Женева, както и c членове на неговия екип.

  В рамките на срещата Васил Тодоров постави акцент върху опита на Палатата в работата с международни организации и в международното сътрудничество.

  Бяха обсъдени възможностите за засилване на взаимодействието в областта на трансфера на информация за дейността на международните организации с икономическа насоченост, базирани в Женева, към българските фирми чрез използването на информационните канали на БТПП.

  Засилването на сътрудничеството между бизнес организациите и българските дипломати в чужбина кореспондира с идеята за "икономизация" на българската външна политика, която е посочена като приоритет и от настоящото правителство.


  Линк

Назад