Назад

Какво иска бизнесът от правителството


 • Какво иска бизнесът от правителството


  ...Над 600 са регулаторните режими, коментира Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-промишлена палата (БТПП)
   
  По думите му администрацията е заинтересована тези режими да се запазят, защото те са нерегламентиран източник на допълнителни доходи. Изходът е въвеждане на електронното правителство.
   
  Когато всички регулаторни режими се опосредят от електронното правителство, самата администрация ще бъде затруднена да извлича допълнителни неполагащи й се облаги, смята Цветан Симеонов.
   
  "Така ще настъпи обстановка, в която много от режимите ще се окажат ненужни и ще отпаднат.
   
  Ако намаляването на административната тежест за бизнеса върви постарому, не очакваме резултати", каза Симеонов.
   
  "Практиката показа, че един режим се премахва и същевременно администрацията измисля един и половина или два нови. Класически пример беше въвеждането на принципа на мълчаливото съгласие със Закона за намаляване на административните процедури.
   
  Администрацията измисли куриоза фирмите, които не са получили отговор в определения срок на нормативните актове, да отидат отново при този, който не им е дал отговор, за да им издаде удостоверение, че не им е дал отговор в определения срок", аргументира се Симеонов.
   
  Това според председателя на БТПП категорично показва, че трябва да се вземат мерки от нов характер. Такова решение е електронното правителство, е мнението му.
   
  БТПП е отправяла искането към компетентните институции таксите да бъдат разходопокривно ориентирани, напомни Цветан Симеонов. По отношение на проблема с обществените поръчки Симеонов отбеляза, че първото, което трябва да се промени е свързано с достъпа до обществени поръчки.
   
  "Все още се поставят прагове и такива изисквания, в които понякога липсва само наименованието на фирмата, която удовлетворява всички тях. Много е важно критериите да не създават корупционни условия", заяви председателят на БТПП.
   
  Би трябвало да се редуцират критериите, те трябва да бъдат качеството на изпълнението, срок на изпълнение и цената, каза Цветан Симеонов.
   
  Другият голям проблем по мнение на Симеонов е липсата на прозрачност. Според БТПП когато се харчат обществени средства, трябва да има пълна прозрачност и е неприемливо липсата на информация да се обяснява с фирмена тайна.
   
  "Който не желае да разкрива фирмена тайна - да не участва в обществени поръчки", каза Симеонов.
   
  От БТПП смятат, че информацията за обществените поръчки трябва да бъде достъпна - да се обявява в интернет, кандидатстването да става през интернет и дори класацията да се извършва от компютър.

  Линк

Назад