Назад

5000 делегати на МОТ в Женева


  • 5000 делегати на МОТ в Женева


    Над 5000 делегати от 185 страни членки на Международната организация на труда (МОТ) участват в 102-та Международна конференция на труда в Женева, която беше открита в Двореца на нациите на ООН в Женева, съобщи пресцентърът на БТПП. За президент на МКТ беше избран Нидал Марди ал Катамин, министър на труда и министър на транспорта на Кралство Йордания. Основните теми на конференцията бяха очертани в изказването на главния директор на МОТ Гай Райдър. 102-та МКТ ще се съсредоточи върху въпросите на заетостта, растежа и социалния прогрес; детския труд; ситуацията в Мианма; засилване на социалния диалог между правителствата, работодателските и синдикалните организации; промотиране на достойната работа и "зелените" работни места. В рамките на Международната конференция на труда, която ще продължи до 20 юни, българските работодатели се представляват от председателя на БТПП Цветан Симеонов, в качеството на делегат, директора "Тристранно сътрудничество" в АИКБ Ивелин Желязков, в качеството на заместник-делегат, и от главния секретар на БТПП Васил Тодоров, като съветник. 


    Линк

Назад