Назад

БТПП подкрепя кампания за трудова заетост на хора с множествена склероза


 • БТПП подкрепя кампания за трудова заетост на хора с множествена склероза


  БТПП подкрепя кампания за трудова заетост на хора с множествена склероза. Това стана ясно от срещата на председателя на БТПП Цветан Симеонов с Татяна Иванчева – председател на Фондация “Множествена склероза - Общество България” и Силви Гаврилов – зам.-председател, права на пациентите и юридически въпроси на Националната пациентска организация, съобщиха от БТПП.
   
  Палатата подкрепи стартиращата кампания на Фондацията за трудова заетост на хора с множествена склероза (МС) и ще съдейства за повишаване на информираността на фирмите и обществото за проблемите и възможностите на хората с това заболяване и осигуряване на равни възможности на пазара на труда. Фондацията помага за отстояване правата на болните, тяхната защита при наемането им на работа, устойчивост на стреса за работещи и ефективност на работното място. Хората със заболяване от МС показват повече старание и изпълнение на задълженията от другите работещи, имат по-скромни изисквания към размера на трудовото възнаграждение и благодарение на заетостта си се чувстват пълноценни и значително подобряват състоянието на болестта.
   
  За информиране на по-широк обществен кръг за проблемите на хората с МС, със съдействието на БТПП и регионалните търговско-промишлени палати, Фондацията възнамерява да организира срещи в различни градове на страната с представители на работодателски организации, Агенция по заетостта, Главна инспекция по труда и други местни организации.
   
  По време на срещата се обсъдиха въпроси за подобряване на обслужването и качеството в здравеопазването.
   
  БТПП ще търси взаимодействие с Министерството на здравеопазването за въвеждането на GS1 стандартите в сектора, които са с доказана ефикасност по света. Въвеждането на единна система създава предпоставка за електронен обмен на данни и стандартизиране на електронните съобщения и на процесите по веригата на снабдяване. Това води до повишаване на ефективността и прозрачността на процесите и позволява реализирането на ефективни системи за проследимост на всички действия. Използването на системата ще доведе до по-рационално използване на средствата в Здравната каса и достигането им до по-широк кръг пациенти.
   
  БТПП, заедно с други заинтересовани организации – асоциации, производители и търговци на фармацевтични средства, производители на медицинска екипировка, както и пациентски организации, работи за повече прозрачност, вземане на добри и ефективни решения в системата на здравеопазването.

  Линк

Назад