Назад

Посланик Уорлик участва в дискусия


  • Посланик Уорлик участва в дискусия     
    По време на дискусия, организирана от Конфедерацията на  работодателите и индустриалците в България (КРИБ) посланик Уорлик направи изказване, свързано с проектозакона на Министерството на правосъдието за отнемане на незаконно придобитото имущество. Посланикът поздрави КРИБ за организирането на този „здравословен дебат” и каза, че България се нуждае от възможно най-силното законодателство в тази област, което едновременно с това и гарантира правата на гражданите. Посланик Уорлик каза, че зависи от България да реши какъв тип законодателство й е необходимо, стига то да работи достатъчно ефективно. Той завърши изказването си като посочи, че това жизненоважно законодателство трябва да бъде придвижено, защото, ако това не се направи, по улиците на България ще продължим да виждаме „25 годишни младежи, каращи бентлита, платени с парите на българските граждани.”

    Линк

Назад