Назад

Бизнесът не вярва само на предизборни обещания


 • Бизнесът не вярва само на предизборни обещания


  По-голямата част от членовете на БТПП не виждат в предизборните програми конкретни мерки за изпълнение на поетите обещания от партиите. Това показват резултатите от проведено от БТПП анкетно допитване в периода 25.04-26.04.2013 г. сред членовете на Палатата във връзка с предизборната кампания и обявените ангажименти. 53% от анкетираните споделят, че в предизборните програми липсват конкретни мерки за изпълнение на обещаното.
   
  По отношение на заетостта, която е поставена като приоритет от повечето политически партии, над половината от фирмите (54%) са на мнение, че липсва обосновка за изпълнението на този приоритет.
   
  Бизнесът предупреждава, че при увеличаване на преките данъци и ДДС ефектите преди всичко ще са свързани с нарастване на сивата икономика (според 73%) и ръст на безработицата (според 48%). Едва 5% считат, че увеличаването на данъчната тежест ще доведе до повече приходи в бюджета.
   
  Основната част от бизнеса е на мнение, че в предизборните програми на партиите липсват ясни предложения за решаване на проблемите с монополите (според 78% от фирмите), в здравеопазването (според 76%), в образованието (според 67%) и в пенсионната система (според 75%).
   
  Детайлни резултати от анкетно проучване „Предизборни програми-Икономическа част“:
   
  1.        Според Вас в предизборните програми посочени ли са конкретни мерки за изпълнение на обещанията?
   
  Да – в повечето: 5%
  Да – само в някои: 42%
  Не – в повечето: 33%
  Не – в нито една: 20%
   
  2. Създаването на нови работни места е един от приоритетите на повечето партии. Как оценявате обосновката за изпълнението на този приоритет?
   
  • Има достатъчно добра обосновка: 5%
  • Отчасти има обосновани мерки: 41%
  • Липсва обосновка: 54%
   
  3. Какви ще са ефектите според Вас ако бъдат увеличени данъци като корпоративния, данъка върху доходите на физическите лица и ДДС?
   
  • Увеличаване на сивия сектор: 73%
  • Намаляване на сивия сектор: 0%
  • Увеличаване на бюджетните приходи: 5%
  • Намаляване на бюджетните приходи: 31%
  • Ръст на безработицата, заради повече разходи на работодателите: 48%
  • Увеличаване на корупцията: 22%

  ......


  Линк

Назад