Назад

БТПП отново настоява за възстановяване на тристранния диалог


 • БТПП отново настоява за възстановяване на тристранния диалог


  Проведе се конференция на тема „Пазар на труда в България и страните от Централна и Югоизточна Европа – последици и перспективи“, организирана от Института за икономическа политика, с подкрепата на фондация „Ханс Зайдел“.
   
  В изказването си председателят на БТПП Цветан Симеонов взе отношение по въпроса за актуалните състояния на пазара на труда в България, като акцентира върху връзката между вложените инвестиции и динамиката на заетостта, наличието на значителни дисбаланси в заплащането по области и сектори в страната.
   
  Цветан Симеонов подчерта, че не само чуждестранните инвестиции са важни за заетостта, но и от голямо значение са и инвестициите на българските фирми. Изравняването им създава една добра конкурентна среда.
   
  На първа позиция от предложенията на БТПП в подкрепа на заетостта е възстановяването на тристранния диалог.
   
  В изказването си председателят на БТПП обърна внимание върху съществените различия между областите в страната. Тези, които са с над средната работна заплата в България - София (столица), Враца, Стара Загора, София - произвеждат половината (49,4%) от БВП за страната. В секторно отношение след ИТ сектора, най-добре платени (със заплати повече от 2 пъти над средната заплата) са заетите в браншове, при които преобладават естествените и изкуствени монополи – имено към тях имаше отрицателни обществени нагласи.
   
  По повод мерките за заетост, които са субисидирани от държавата, председателят на БТПП констатира, че най-успешната програма е по проект „Ново начало – от образование към заетост“. При нея търсенето изпреварва предлагането и трябва да се помисли и за развитието  ѝ в следващия период.

  Линк

Назад