Назад

Стандартите GS1 в здравеопазването


 • Стандартите GS1 в здравеопазването


  На 5 юни 2013 г., от 10 часа в сградата на БТПП, зала А, ще се проведе среща с вицепрезидента на GS1 в здравеопазването г-жа Улрике Крийза.
   
  Вицепрезидентът на GS1 в здравеопазването Улрике Крийза ще представи Стандартите GS1 в този сектор и как те допринасят за повишаване безопасността на пациентите и ефективността на веригата за снабдяване. Предвидена е и дискусия.
   
  През април 2013 година водещи производители на лекарства и медицински изделия, търговци на едро и болници от САЩ, Канада, Европа, Австралия и Япония подписаха становище, в което изразяват своята единна позиция, че стандартите GS1 са най-подходящи за здравната индустрия в световен мащаб (становище: http://www.gs1.org/docs/healthcare/Global_Healthcare_Stakeholders_GS1_Endorsement_Paper.pdf).
   
                 Това се случва малко след като през ноември 2012 г. McKinsey&Company публикува доклад, акцентиращ върху силата на единството и перспективите на глобалните стандарти в здравеопазването. В доклада се изтъква, че „внедряването и използването на единен световен стандарт в здравеопазването води до значителни ползи за безопасността на пациентите и намаляване на разходите”.
   
   GS1* е водеща международна организация с 40 годишен опит в разработването и внедряването на глобални стандарти и решения, с цел повишаване на ефективността и прозрачността по веригите за доставка в различните отрасли. Сред тях са стандартите за автоматична идентификация,
   
  29 МАЙ, 2013

  Линк

Назад