Назад

БТПП бе домакин на семинар за внедряване на иновации в предприятията


 • БТПП бе домакин на семинар за внедряване на иновации в предприятията


  Българската търговско-промишлена палата, съвместно с „Аксент Консултинг“ ЕООД, организираха семинар на тема: „Как да реализираме инвестиционните си намерения чрез грантова схема „Внедряване на иновации в предприятията” по Оперативна програма "Конкурентоспособност на българската икономика 2007-2013", съобщиха от организацията.
   
  Семинарът беше от открит от Главния секретар на БТПП Васил Тодоров, които акцентира върху дейността на БТПП в Комитетите за наблюдение по Оперативните и Трансграничните програми. Беше посочена и активната роля на Палатата в процеса на договаряне на новите схеми по Оперативните програми за следващия бюджетен период на ЕС 2014-2020.
   
  В рамките на семинара подробно бяха разгледани критериите за допустимост, условията и възможностите на процедурата, етапите на кандидатстване, подготовката на проектни предложения и механизмите за изпълнение. Грантовата схема е отворена за прием на проектни предложения до 10.07.2013 г.
   
  Допустими кандидати са микро, малки, средни и големи предприятия със седалище в Република България, пряко отговорни за изпълнението на дейностите по проекта. Фирмите могат да кандидатстват за безвъзмездна помощ до 3 милиона лева, които могат да съставляват от 50 до 90% от общите разходи по проекта.
   
  В семинара участваха представители на 20 фирми от различни сектори на икономиката. Широко беше дискутирана темата за допустимите дейности, които могат да бъдат финансирани. Специално внимание беше отделено на тълкуването на понятието за „иновация“. Участниците получиха индивидуални консултации и насоки на изготвяне на своите проектни предложения.

  Линк

Назад