Назад

Работодателски организации: Единственият изход е програмното правителство


 • Работодателски организации: Единственият изход е програмното правителство


   

  Ден след като предварителните резултати от предсрочните парламентарни избори станаха ясни на обществеността Investor.bg събра коментари от ръководителите на трите работодателки организации - Българска търговско-промишлена палата (БТПП), Българска стопанска камара (БСК) и Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), по повод възможните коалиции в новия парламент и икономическите политики, нужни за стабилизиране на страната.
   
  На фокус бе и новото политическо управление върху икономическите процеси и дали съставянето на програмно правителство би било изход от сложната политическа ситуация.
   
  Цветан Симеонов, председател БТПП : Нужно е връщането на тристранния диалог
   
  Задачата пред партиите, поради ограниченият им брой, които влизат в парламента, е твърде сложна. За БТПП, която и да е било коалиция да се сформира, е важното тя да обърне внимание на социалната сфера и най-вече възстановяването на тристранния диалог. В последните дни на 41-то Народно събрание бе приет Закон за деклариране на имуществото от страна на лица, заемащи високи и управленчески постове. 
   
  За нас този закон противоречи на Конституцията на страната. Ние имаме уверението от абсолютни всички политически групи, че която и от тях да дойде на власт, приоритетно ще върне конкретния закон, а по този начин ще се възстанови тристранният диалог. Нека напомня, че вносител на тази поправка в закона (Яне Янев) не е вече в парламента, така че има предпоставка тази груба грешка да бъде коригирана.
   
  По отношение на икономическата политика ние разчитаме, че основните параметри ще се запазят. Например, надяваме се държавният дълг да бъде запазен сумарно под 20%. Важно е да се направи всичко възможно ниската данъчна тежест да бъде също запазена – ние сме лидер по ниски данъци в Европа, а това е добре за всички чуждестранни инвеститори.
   
  Според нас е много важно да се вземе под внимание развитието на електронното правителство, защото то ще гарантира намаляването на дела на сивия сектор.
   
  Що се отнася за идеята на БСП за съставянето на програмно правителство, БТПП няма как да се ангажира с експертна прогноза. Въпреки това, според мен, съставянето на подобно правителство ще говори за едно отговорно поведение на политическите партии. Час по-скоро трябва да се довърши работата по новия програмен период, защото европейското финансиране е изключително важно за страната ни. Ние трябва да се постараем да направим всичко по силите си да предотвратим намаляването на средствата или тяхното забавяне. 

   

  Божидар Данев, изпълнителен председател на БСК : Единственият изход за партиите е съставянето на програмно правителство
   
  Новият парламент трябва да коригира начина на своята работа. За всеки закон, който приема, трябва предварително да се прави оценка на неговото въздействие. Като казвам оценка имам предвид оценка върху икономическата и социалната среда в България. Що се касае до предишното правителство, аз не видях нито веднъж да се прави подобна оценка. Предишното Народно събрание беше в постоянно прескачане на закона.
   
  Това доведе до влошаване на бизнес климата в страната ни, както и на инвестиционната среда.
   
  През миналата година се наблюдаваше рязък спад на приходите в бюджета. Същевременно с 47% нараснаха приходите в бюджетите на общините, заради таксите, които събират. Кметовете трябва да работят повече, за да изградят по-добра инвестиционна среда. Инвеститорите обичат спокоен и балансиран инвестиционен климат, а това трябва да им се предостави.
   
  Нужно е новият парламент да спазва законовите разпоредби, приети от предишни правителства.
   
  По повод програмното правителство, предложено от БСП, това би било единственият шанс на 4-те партии, които влизат в парламента. Днес стана ясно, че политическият елит на страната ни абдикира и се отказа от отговорност. Обществото не повярва на политическия елит, а той същевременно показа страх от носенето на отговорност и абдикира. Сега, с оглед на това, наистина единственият избор пред политическите сили е да съставят програмно правителство.
   
  Васил Велев, председател на АИКБ: Партиите трябва да се обединят в името на нацията
   
  Според АИКБ има нужда от една по-широка основа, върху която да се градят бъдещите управленчески политики. Еднакво вредни са както невъзможността за промени в законите, заради липса на мнозинство, така и прекомерно честата им промяна, без оценка за въздействие. Ние апелираме подобна оценка на въздействието да бъде съставяна всеки път преди да се приема даден закон, защото промените често засягат конкретни кръгове или бизнеса или пък вредят на инвестиционната среда.
   
  Също така ние апелираме партиите в парламента да постигнат съгласие и да намерят пресечена точка, в която да обединят програмите и приоритетите в управлението си.
   
  Като поставим програмите на 4-те партии, които влизат в парламента, можем на намерим сходства. Едно правителство подкрепено от възможно много депутати в парламента е нужно на страната. Не е задължително да го наричаме програмно правителство, важно е то да може да реши важните задачи за България.
   
  Ако има разум и отговорност пред нацията, партиите ще направят компромис. Народът не е упълномощил нито една партия да изпълни програмата си – ето защо решението е да се създаде правителство на пресечените точки и взаимния консенсус.
   
  По повод бъдещите икономически политики, нужно е да се съставят мерки за създаване на условия за възвращаемост на инвестициите в страната. Трябва да се търсят  начини за откриване на нови работни места.
   
  Важно е да се търси начин за повишаване на доходите. Всички знаем обаче, че това не става с решение на Министерския съвет, а ще дойде от стабилен ръст на икономиката. Чуждите инвестиции в България са сведени до нула - в сравнение с  период отпреди 5 години те са намалели 5 пъти.
   
  А не на последно място – новото правителство бързо трябва да започне работа по изграждането на новия програмен период. Европейската комисия (ЕК) няма да ни чака да водим и да правим преговори – сега е времето в което се разпределят средствата за следващите няколко години, които ще обхванат поне 2 правителствени мандата.

  Линк

Назад