Назад

Бизнесът не повярва на политиците


 • Бизнесът не повярва на политиците


   

  Според анкета на БТПП, 53% от членовете на Българската търговско-промишлена палата споделят, че в предизборните програми липсват конкретни мерки за изпълнение на обещаното.
  Изследването е проведено в периода 25.04 – 26 април 2013 г. сред членовете на Палатата във връзка с предизборната кампания и обявените ангажименти.
   
  По отношение на заетостта, която е поставена като приоритет от повечето политически партии, над половината от фирмите (54%) са на мнение, че липсва обосновка за изпълнението на този приоритет.
   
  Бизнесът предупреждава, че при увеличаване на преките данъци и ДДС ефектите преди всичко ще са свързани с нарастване на сивата икономика (според 73%) и ръст на безработицата (според 48%).
  Едва 5% считат, че увеличаването на данъчната тежест ще доведе до повече приходи в бюджета.
   
  Основната част от бизнеса е на мнение, че в предизборните програми на партиите липсват ясни предложения за решаване на проблемите с монополите (според 78% от фирмите), в здравеопазването (според 76%), в образованието (според 67%) и в пенсионната система (според 75%).
   

  Линк

Назад