Назад

Бизнесът недоволен от предизборните кампании


 • Бизнесът недоволен от предизборните кампании


   

  По-голямата част от членовете на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) не виждат в предизборните програми конкретни мерки за изпълнение на поетите обещания от партиите. Това показват резултатите от проведено от БТПП анкетно допитване в периода 25 - 26 април 2013 г. сред членовете на палатата във връзка с предизборната кампания и обявените ангажименти, съобщиха от палатата. 53% от анкетираните споделят, че в предизборните програми липсват конкретни мерки за изпълнение на обещаното.
   
  По отношение на заетостта, която е поставена като приоритет от повечето политически партии, над половината от фирмите (54%) са на мнение, че липсва обосновка за изпълнението на този приоритет.
   
  Бизнесът предупреждава, че при увеличаване на преките данъци и ДДС ефектите преди всичко ще са свързани с нарастване на сивата икономика (според 73%) и ръст на безработицата (според 48%). Едва 5% считат, че увеличаването на данъчната тежест ще доведе до повече приходи в бюджета.
   
  Основната част от бизнеса е на мнение, че в предизборните програми на партиите липсват ясни предложения за решаване на проблемите с монополите (според 78% от фирмите), в здравеопазването (според 76%), в образованието (според 67%) и в пенсионната система (според 75%).
   
  Фирмите определят като вредни за бизнеса следните идеи, разпространявани в предизборната кампания:
  - Диференциран подоходен данък за физическите лица и увеличение на данъците;
   
  - Общите обещания, без конкретни начини за реализация, без информация от къде ще се осигури финансирането им;
  - Идеите за национализация;
   
  - Обещанията за бърз растеж на доходите (например: минимална заплата от 1000 лв.), които при нисък икономически ръст няма как да се изпълнят.
   

  Линк

Назад