Назад

Предизборните програми през погледа на бизнеса


 • Предизборните програми през погледа на бизнеса


   

  По-голямата част от членовете на Българската търговско-промишлена палата не виждат в предизборните програми конкретни мерки за изпълнение на поетите обещания от партиите. Това показват резултатите от проведено от БТПП анкетно допитване в периода 25.04-26.04.2013 г. сред членовете на Палатата във връзка с предизборната кампания и обявените ангажименти. 53% от анкетираните споделят, че в предизборните програми липсват конкретни мерки за изпълнение на обещаното.

  По отношение на заетостта, която е поставена като приоритет от повечето политически партии, над половината от фирмите (54%) са на мнение, че липсва обосновка за изпълнението на този приоритет.

  Бизнесът предупреждава, че при увеличаване на преките данъци и ДДС ефектите преди всичко ще са свързани с нарастване на сивата икономика (според 73%) и ръст на безработицата (според 48%). Едва 5% считат, че увеличаването на данъчната тежест ще доведе до повече приходи в бюджета.

  Основната част от бизнеса е на мнение, че в предизборните програми на партиите липсват ясни предложения за решаване на проблемите с монополите (според 78% от фирмите), в здравеопазването (според 76%), в образованието (според 67%) и в пенсионната система (според 75%).


  Детайлни резултати от анкетно проучване „Предизборни програми-Икономическа част":

  1. Според Вас в предизборните програми посочени ли са конкретни мерки за изпълнение на обещанията?

  o Да - в повечето: 5%
  o Да - само в някои: 42%
  o Не - в повечето: 33%
  o Не - в нито една: 20%

  2. Създаването на нови работни места е един от приоритетите на повечето партии. Как оценявате обосновката за изпълнението на този приоритет?

  o Има достатъчно добра обосновка: 5%
  o Отчасти има обосновани мерки: 41%
  o Липсва обосновка: 54%

  3. Какви ще са ефектите според Вас ако бъдат увеличени данъци като корпоративния, данъка върху доходите на физическите лица и ДДС?

  o Увеличаване на сивия сектор: 73%
  o Намаляване на сивия сектор: 0%
  o Увеличаване на бюджетните приходи: 5%
  o Намаляване на бюджетните приходи: 31%
  o Ръст на безработицата, заради повече разходи на работодателите: 48%
  o Увеличаване на корупцията: 22%

  Сборът надхвърля 100 поради възможността за посочване на повече от един отговор.

  4. Според Вас до каква степен са ясни предложенията в предизборните програми за решаване на проблемите в следните области: монополите, здравеопазването, образованието, пенсионната система?

   

  Има ясни предложения

  Липсват ясни предложения

  Не съм запознат достатъчно

   

  Без отговор

   

  МОНОПОЛИТЕ

  8%

  78%

  8%

  6%

  ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

  11%

  76%

  10%

  3%

   

  ОБРАЗОВАНИЕТО

  14%

  67%

  16%

  3%

   

  ПЕНСИОННАТА СИСТЕМА

  8%

  75%

  9%

  8%

   

  5. Има ли идеи в предизборната кампания, които считате за ВРЕДНИ за бизнеса?

  Фирмите определят като вредни за бизнеса следните идеи, разпространявани в предизборната кампания:

  • Диференциран подоходен данък за физическите лица и увеличение на данъците
  • Общите обещания, без конкретни начини за реализация, без информация от къде ще се осигури финансирането им
  • Идеите за национализация
  • Обещанията за бърз растеж на доходите (напр: минимална заплата от 1000 лв.), които при нисък икономически ръст няма как да се изпълнят.


  Линк

Назад