Назад

200 млрд. доходи без платени данъци Бизнесът скочи срещу новия закон "Кушлев"


  • 200 млрд. доходи без платени данъци


     
    Доходи между 50 млрд. и 200 млрд. лв. от дейности в страната (между 10% и 40% от националния доход), както и 30 млрд. лв. от дейности в чужбина са нерегистрираните доходи. Върху тези суми не са плащани данъци, сочат данни за последните 15 г. на Институт "Отворено общество". Това обяви адвокат Борислав Боянов от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) на дискусия за законопроекта за отнемане на имуществото, придобито от престъпна или незаконна дейност. Законът съдържа сериозни недостатъци и приемането му ще доведе до негативни последици, заявиха представители на КРИБ, Българската търговско промишлена палата (БТПП) и Висшият адвокатски съвет. Според работодателите, новият закон позволява злоупотреба с власт, ще създаде стрес и несигурност в бизнеса. Отнемане на имущество преди влизане в сила на присъда, ще хвърли съмнение върху нейната справедливост, заявиха от КРИБ. Бяха изнесени данни, според които отнетото от комисията "Кушлев" имущество за периода 2006-2009 г. е едва 3,4% от бюджета на комисията и едва 0,2% от наложените обезпечения. Според председателя на БТПП Цветан Симеонов, комисията работи за себе си, откъсната от останалите органи, а проектозаконът дава възможност за "подборен отстрел". Законопроуктът не се прицелва срещу хората, които честно изкарват парите си, обясни зам.-министърът на правосъдието Жанета Петрова. Той цели да лиши престъпността от печалбата, която генерира, подчерта зам.-министърът.
    Тони Кюмюрджиева

    Линк

Назад