Назад

БТПП участва в кръгла маса в Москва


 • БТПП участва в кръгла маса в Москва


   

  На 27 март 2013 г. в Москва се проведе кръгла маса относно регистрацията на търговски представителства в България и Руската федерация. Събитието бе организирано от Държавната Регистрационна Палата при Министерството на правосъдието на Руската Федерация, с която БТПП е в тясно сътрудничесто на база на сключено споразумение от април 2011г.
   
  Участие в дискусията взеха Васил Тодоров, главен секретар на БТПП, представители на Посолството на Република България в Руската федерация, както и представители на Центъра на промишлеността на Република България в Москва.
   
  Събитието бе официално открито от Александър Исакханов, заместник – председател на Държавната регистрационна Палата, който изказа благодарности на БТПП за доброто сътрудничество. В рамките на презентация бяха представени ключовите дейности и услуги на Регистрационната палата.
   
  Васил Тодоров представи информация за процедурата по регистрация на търговско предствителство в България. Главният секретар на БТПП представи на кратко и дейностите на Палатата в подкрепа на българските и чуждестранни инвеститори. Бе констатиран значителен интерес от руска страна по отношение регистрацията на търговски представителства – като до този момент в БТПП има регистрирани 1602 представителства на руски фирми.
   
  На база сключеното споразумение между двете палати, БТПП може да оказва съдействие за получаване на справка за регистрирани търговски представителства на български фирми в Руската федерация.

  Линк

Назад