Назад

БТПП се включи в проекта "GuardEn" за по-чиста околна среда


 • БТПП се включи в проекта "GuardEn" за по-чиста околна среда


   

  Приключи участието на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) в работна среща в гр. Падуа - Италия по проект „GuardEn”, който се изпълнява по програмата за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа, съобщиха от пресцентъра на Палатата. Освен БТПП от българска страна, участва и „Аграрен  университет” – Пловдив. Парньори по проекта са организации от 7 страни -  Гърция, Италия, Румъния, Словения, Сърбия, Унгария и Република Хърватска.  „GuardEn" и ще приключи в края на  2014 г.
   
  Проектът има за цел разработването на рамка за чиста околната среда („GuardEn Framework“), която ще подпомогне внедряването на стандарт, представляващ съвкупност от „добри практики“, действащи критерии и норми за екология и корпоративна социална отговорност.
   
  Стефан Костадинов, представител на БТПП от дирекция „Европейска интеграция и европейски проекти“, информира, че основните дейности, които ще изпълнява Палатата по линия на проекта, са свързани с организиране на обучения за МСП и запознаване с екологичните норми по опазване на околната среда, разпространение на резултатите по проекта и формиране на клъстер на национално ниво  от отговорни МСП, работещи по опазване на околната среда.
   
  Досега БТПП е изготвила списък с около 100 заинтересовани организации и МСП, ключови участници  при  разработването на „пилотния проект” за България.

  Линк

Назад