Назад

Представиха инвестиционните предимствата на България в Швейцария


 • Представиха инвестиционните предимствата на България в Швейцария


   

  На форум „Инвестиции и търговия в България” в Цюрих – Швейцария, организиран от Посолството на Република България в Берн и Търговската Камара на Швейцария бяха представени възможностите, които страната ни предоставя за правене на бизнес. Председателят на търговско-промишлената палата Цветан Симеонов описа дейността на Палатата и услугите в полза на инвеститорите.
   
  В икономическо отношение между България и Швейцария се наблюдава тенденция на стабилен ръст на двустранния стокообмен. При износа (от 125.8 до 157 млн. евро) ръстът е 24, 8%. Вносът отбелязва ръст от 15% (от 181.4 на 208.5 млн. евро). Салдото остава отрицателно в размер на -51.5 млн. евро, въпреки устойчивата възходяща тенденция.
   
  За периода 1996-2012 г. преките чуждестранни инвестиции на Конфедерация Швейцария в България възлизат на 1.29 млрд. евро. За периода януари-декември 2012г. Швейцария се нарежда на трето място по преки инвестиции в България със 168.7 млн. евро след Нидерландия и Люксембург (прогнозни данни на БНБ).
   
  БТПП поддържа добро сътрудничество с редица организации в страната. На 23.02.1984г. в Базел, Швейцария е учредена Смесена търговска камара Швейцария-България, а през 2004 г. в София, България е създадена Българо-швейцарска търговска камара. В БТПП общо регистрирани фирми с швейцарско участие са 103, от които с 100% швейцарско участие – 53, смесени – 50.

  Линк

Назад