Назад

Бизнесът с високи изисквания към служебния кабинет


 • Бизнесът с високи изисквания към служебния кабинет


   

  Запазване размера на данъчните и осигурителните ставки и на валутния борд, ускоряване възстановяването на ДДС и отмяна на режима на солидарната отговорност при ДДС, както и стабилна политическа среда, създаваща условия за предприемаческа дейност. Това са само малка част от очакванията на работодателите в България към служебното правителство.
   
  Представяме ви позицията на три големи работодателски организации за това какво очакват да свърши служебния кабинет до изборите на 12 май.
   
  Българска търговско-промишлена палата (БТПП)
   
  БТПП настоява служебното правителство активно да работи не само за организиране на следващите избори, но и за отговорно изпълнение на функциите на всички държавни институции. От палатата настояват за стриктно съблюдаване на нормативните изисквания, включително и за защитата на частната собственост, пълна прозрачност и публичност в работата на държавните институции, срочно и качествено административно обслужване.
   
  Сред приоритетите трябва да бъдат съблюдаването на фискалната дисциплина и запазване на финансовата стабилност, както и продължаването на работата, свързана с разработването на оперативните програми и индикативното разпределение на средствата от Европейския съюз. Организацията иска да се осигури и участие на гражданското общество в обществените и държавно-обществените органи чрез компетентни представители.
   
  Освен посочените приоритетни задачи, палатата изисква и мерки за защита на предприемачеството. БТПП е на мнение, че размерът на данъчните и осигурителните ставки на актуалното им ниво трябва да бъде запазен, също както и валутният борд.
   
  Публичните разходи трябва да се понижат, включително и чрез намаляване на администрацията, съкращаване на публичните органи, както и на финансиранията за политическите партии (субсидии, имоти и др.). Организацията иска и намаляване на броя на регулациите и облекчаване на съществуващите в частност – за микро-, малките  и средни предприятия и да се предоставят по-леки регистрационни режими на браншови организации, избрани на конкурентен принцип при предварително нормирани критерии.
   
  От работодателската организация очакват още да се спазват условията за въвеждане на разрешителни и регистрационни режими, както и нормирано конкретизиране на правомощията на общините да въвеждат регулаторни режими. БТПП настоява да се създадат гаранции за обективност при определянето от регулаторния орган на цените в областта на снабдяването с електроенергия, вода и топлоенергия.
   
  В областта на обществените поръчки е наложително да се ограничат предпоставките за корупция, смятат от палатата. Това може да се случи като се включат независими представители на браншовите организации в комисиите по оценки на възложителите, като се разшири обемът на данните, публикувани в регистъра на обществените поръчки и определи обективните, реално необходими изисквания към кандидатите и други.
   
  При данъчното облагане да се ускори възстановяването на ДДС и да се отмени режима на солидарната отговорност при ДДС, иска БТПП. Настояват и да се отмени задължението на работодателите за плащане на обезщетения за първите дни на временна неработоспособност. Да се регламентира методика за определяне на държавните такси  и на таксите смет на разходо-покривен принцип. Да бъде приет механизъм за определяне на минималната работна заплата.
   
   

  Линк

Назад