Назад

100 години от създаването на Софийска търговска гимназия


 • 100 години от създаването на Софийска търговска гимназия


   

  На 11 март 2013 г. (понеделник) от 16.00 ч. Българска търговско-промишлена палата (БТПП) и днешните наследници на Софийска търговска гимназия – Националната финансово-стопанска гимназия и Националната търговско-банкова гимназия, ще отбележат с тържествена юбилейна сесия – 100 години от създаването на Софийска търговска гимназия.
   
  Ролята на училището е забележителна и по този повод БТПП, със съдействието на гимназиите, подготви двуезичен Алманах, в който се поместиха исторически данни за развитието през годините на търговската гимназия и нейните наследници днес.
   
  Усещайки необходимостта от висококвалифицирани кадри в областта на търговията и индустрията за развитието на българската икономика в началото на ХХ век през 1911 г. Софийската търговско-индустриална камара с председател Иван Грозев инициира създаването на средно търговско училище в София. Камарата изготвя учебни програми, бюджет, наема помещение, набавя училищни пособия и мебелировка. За директор на Търговската гимназия, Камарата определя д-р Нейчо Иванов – известен български икономист и журналист. През 1913 г. с тържествен водосвет е открита първата учебна година на Търговската гимназия. Сградата, в която се помещава Търговската гимназия е на ул. Сан-Стефано 23. Първите учители в гимназията са едни от най-изявените общественици и преподаватели от университета, а създаденото училище се издържа със средства на Софийската търговска-индустриална камара. Софийската търговска гимназия се разделя на Национална финансово-стопанска гимназия и Национална търговско-банкова гимназия през 1943 година.

  Линк

Назад