Назад

Търговско-промишлената палата на Русия гостува в България


 • Търговско-промишлената палата на Русия гостува в България


   

   И днес продължават срещите, които са част от тридневното посещение в България на делегацията на Търговско-промишлената палата на Руската федерация, водена Сергей Катирин. Днес, на 5 март се състоя работна среща между Катирин и ръководителят на Българската търговско-промишлена палата, Цветан Симеонов. На нея бяха обсъдени актуални въпроси от двустранен характер, на които бе подчертано, че сътрудничеството между двете страни се развива успешно.
   
  По време на обсъжданията бе изтъкнато, че през октомври миналата 2012 г. в Москва се е провел българо-руски инвестиционен форум, на който били обсъждани важни моменти от икономическото сътрудничество между двете държави. Особен акцент е поставен върху малките и средни предприятия.
   
  Днешната среща пък съвпадна с кръглата маса на тема "Перспективите пред руско-българското делово партньорство". На нея с приветствени думи се изказаха председателя на Българската ТПП Цветан Симеонов и неговия руски колега, Сергей Катирин. 
   
  По време на срещата лекторите обърнаха специално внимание върху това, че днес Русия представлява един от водещите външнотърговски партньори на България. По данни на Руската ТПП, стокообмена между двете страни през изминалата 2012 г. е нараснал с близо 29% в сравнение с 2011 г. и е достигнал почти 5 милиарда щатски долара. Външноикономическото салдо в полза на Русия е почти 3,6 милиарда.
   
  Важно място в развитието на икономическото сътрудничество заема туризмът. През последната календарна година е отчетен засилен туристички поток в посока на България, за което е спомогнал изключително много облекчения визов режим.
   
  Освен това бе споменато, че за последните 10 години обема на руските инвестиции в българската икономика превишават 1,6 милиарда долара. Като потенциално интересни за руските инвеститори се посочват областите енергетиката, селското стопанство, туризма, пазара на недвижими имоти, инфраструктурните проекти, телекомуникациите и строителния бранш.
   
  При особенно тържествена обстановка президентът на Руската ТПП Сергей Катирин връчи удостоверение на представителя на българската палата Александър Александров. В рамките на заседанията на "кръглата маса" е подписан и Договор за сътрудничество между Българската ТПП и ЗАО "Експоцентър".

  Линк

Назад