Назад

Цветан Симеонов, БТПП: Незавършен мандат на правителството дава лош сигнал за инвеститорите


 • Цветан Симеонов, БТПП: Незавършен мандат на правителството дава лош сигнал за инвеститорите


  С Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-промишлена палата (БТПП), разговаря с Агенция „Фокус” за политическите промени, които настъпват в страната, и за това как те ще се отразят на бизнес климата у нас

  Фокус:Г-н Симеонов, как ще коментирате оставката на министър-председателя Бойко Борисов и на целия кабинет?
  Цветан Симеонов:Оставката на министър-председателя е въпрос на лично решение. Ние от БТПП очаквахме и разчитахме след първия пълен мандат на правителството на Иван Костов, България да се е разделила с италианския модел на чести смени на правителствени екипи, защото изпълняването на пълен мандат говори за стабилност в една страна. Обратното дава недобри сигнали особено за инвеститорите. Така че ние бихме предпочели правителствата да си завършват мандатите. Така, когато имаме правителствена програма особено за икономиката, очакването е тя да бъде изпълнена.
  Фокус:Какви ще са последствията от тази оставка за финансовата стабилност в България?
  Цветан Симеонов: Ние вече дадохме положителна оценка на макроикономическата стабилност, в това число на министъра на финансите Дянков, която е рядък случай и в рамките на Европейския съюз. В този смисъл за нас съществуват притеснения, че е възможно следващ състав на един кабинет, да не продължи практиката на успокоение на финансите и с това да се лишим от малкото предимства, които имаме по отношение на други европейски страни.
  Фокус:Как ще се отрази на Българската-търговско промишлена палата?
  Цветан Симеонов: Българска търговско-промишлена палата има ясни функции и ясни задачи за подпомагане на бизнеса. Разбира се, че липсата на правителство, с което да се разговаря и на парламент, който да приема законодателни промени в полза на българския бизнес, ще бъде пречка за изпълнение на част от нашите функции, затова разчитаме тази празнина да бъде запълнена по подходящ начин. Да не забравяме, че всяка икономическа нестабилност в страната се отразява негативно на бизнеса. Колкото по-дълго продължи, толкова повече ще се бавят положителните промени в нашата икономическа среда със всичките последствия от това.
  Фокус:А как ще се отрази назначаването на служебно правителство на бизнес климата в страната? Можем ли да очакваме положително развитие на бизнес обстановката?
  Цветан Симеонов: Ако се отиде към служебно правителство очакваме да има известен допълнителен въздържащ фактор до формирането на следващия състав на Народното събрание и за назначаването на правителство с пълен мандат, тъй като никой не прави сериозни инвестиции в държава без редовно правителство и без ясна икономическа програма.
  Фокус:През последните седмици сме свидетели на масови протести и блокади на хиляди граждани в страната срещу високите сметки за електроенергия. Как се отразяват тези цени на бизнеса в България?
  Цветан Симеонов: В сегашната ситуация най-важно е фирмите да си получат дължимите суми от държавата на време и в пълен размер, да не стане като преди 3 години, когато по неофициални данни държавата дължеше близо 500 млн. лв. на бизнеса, а разплати около 300 млн. лв. (по данни на МФ) със закъснение и със 7% удръжка. За оперативните програми също въпросът ще стои открит, защото имаме опасения, че администрацията може да забави плащанията към бизнеса. Има вероятност и заложения икономически растеж от близо 2% да не го достигнем, при положение, че в близките 2-3 месеца ще има политическа неяснота.
  Наскоро в позиция на БТПП напомнихме, че последните месеци се наблюдава значителен спад в работата на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС). В тази връзка още на 4 февруари 2013г. на среща в БТПП национално представителните организации на работодателите изразиха официално своето настояване за спешно свикване на заседание на НСТС, но към настоящия момент все още няма реакция на направеното искане. Заявихме, че когато тристранното сътрудничество не се използва като инструмент, диалогът, вместо на масата на преговори, се пренася на улицата. Поради това тристранният диалог между социалните партньори, датиращ още от 1919 г., за нас няма алтернатива като способ за решаване на социалните проблеми в обществото. Въпреки декларираната възможност за директни покупки на електроенергия например от производител при по-ниски цени, това се оказа възможно само за най-едрите консуматора, а за МСП остават по-високите цени на електроенергията, в сравнение с цените за домакинствата. За нас това е форма на прехвърляне на социалната политика на държавата отново върху фирмите.
  Фокус:Според Вас какви промени трябва да бъдат предприети?
  Цветан Симеонов: Монополите следва да работят при най-голяма прозрачност и обществен контрол. Държавата и сега има достатъчно широка мрежа от контролиращи и одитиращи органи. Ще напомним, че електроразпределителните дружества не бива да се лишават от печалби, но те трябва да бъдат под контрол и в размери съответстващи на средните за сектора. Под контрол трябва да бъдат и разходите както по видове, така и по размер. И трето – което често несправедливо се забравя – да бъдат така добри да си събират вземанията, а не без да полагат усилия да ги „отнасят” като загуби по сметките на редовните платци.
  Фокус:Каква е комуникацията между фирмите у нас и трите електроразпределителни дружества?
  Цветан Симеонов:Много е трудна комуникацията, казваме това и като потребители. Ние имахме доста проблеми с качеството на енергията, от която ни изгоря едно съоръжение UPS, наложи се да го сменяме с ново и въпреки нашите искания не получихме нито компенсации нито поне формално извинение.
  Фокус:Как бихте оценили усилията на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и като цяло на правителството на ГЕРБ за подобряване на бизнес климата в страната и привличане на чуждестранни инвеститори?
  Цветан Симеонов:С наближаването на изборите, ние подготвихме и дадохме нашата оценка и анализ на изпълнението на икономическата програма на ГЕРБ. И преди сме казвали, че всяка намеса на държавата в цените води да изкривяване на пазара.
  Ванина НЕДКОВА 


  Линк

Назад