Назад

Успешен старт за проекта”TRUST”


 • Начало на проект „TRUST“


   


  Начало на проект „TRUST“

  Начало на проект „TRUST“

  mail17:00 | 20.02.2013прегледи 136 
   

  В Българската търговско-промишлена палата (БТПП) бе обявено началото и представен проекта „TRUST“ - Прозрачност за устойчива социална политика, осъществяван с финансовата подкрепа на фонда за достойни условия на труд и тристранен диалог в рамките на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.


  Планираните дейности по проект „TRUST“ включват проучвания и анализи на трипартитното сътрудничество в България; организиране на работно посещение в Норвегия с цел обмяна на добри практики в областта на трипартитния диалог с Конфедерация на работодателите в Норвегия; организиране на кръгла маса и провеждане на семинари в шестте планови региона на България за представяне на резултатите от извършените проучвания и наложилите се изводи, свързани с подобряване ефективността на работа на тристранното сътрудничество.


  Партньор по проекта на БТПП от Норвегия е Конфедерацията на работодателите в Норвегия (NHO), организация със значителен опит и влияние в тристранния диалог и в областта на колективното трудово договаряне, от където биха могли да се взаимстват добри практики.


  Специален гост бе Н.Пр. Гюру Катарина Х.Викьор, посланик на кралство Норвегия в България. Посланик Викьор отбеляза, че Норвегия е добър пример по отношение на трипартитното сътрудничество и демонстрира работещ модел, базиран на усилието на всички заинтересовани страни да работят за благосъстоянието на страната.
  Цветан Симеонов, председател на БТПП, посочи, че като цяло тристранният диалог в България се нуждае от усъвършенстване и основните направления са съгласувани между социалните партньори.
   

   


  Линк

Назад